BLOG

V úsilí o prienik nových poznatkov do študijných procesov sa v rozhovore zahĺbili obaja profesori a zhodli sa na potrebe prekonávania súčasných hraníc zaužívaných výučbových procesov novými technikami, najmä dištančným vzdelávaním. Iba proces, ktorý má praktické a reálne použitie dnes prežije. Po doposiaľ najtvrdšej skúške […]