Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD.
Department of Applied Informatics University of Economics in Bratislava
  • jkultan@gmail.com
  • + 0
  • ivd.academy
About Me

1.02.2004  doteraz 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: pedagóg.

Hlavné činnosti a zodpovednosť: Výskum a výučba.

Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1
851 35 Bratislava Slovenská republika

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysoké školstvo

Pedagogické pôsobenie na iných univerzitách v SR a v zahraničí:

 

Atyrauská štátna univerzita Atyrau, Kazachstan 

2018

AUOG – Atyrau, Kazachstan

2015,2017

UMB Almaty , Kazachstan – krátkodobé prednáškové pobyty

2012, 2013, 2014,

ENU Astana, Kazachstan – krátkodobý prednáškový pobyt

2013, 2014

STU v Bratislave , FEI – Ekonomika v energetike 

2015/2016 

PEVS v Bratislave – externe 

2007-2015

STU v Bratislave , FEI, 

1985-1992

DGINH Makačkala RF,  dištančné kurzy 

2014

DGINH Makačkala – Databázové systémy  

2014,2015,2016,2017,2018

ISGZ Kazan – kratke prednašky / дистанционные лекции

2011 -2015

Ocenenia

2016 Honorary Professor of Economics
Republic of Kazakhstan, Kazakh university of Economics, Finance and International Trade

2015 Dr.h.c.
Republic of Bulgaria,
Public Academy for science, education, culture

My Objective
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABBŠtúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ACAVysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BCBUčebnice pre základné a stredné školy
EAJOdborné preklady publikácií
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADEVedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADFVedecké práce v ostatných domácich časopisoch
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
BCKKapitoly v učebniciach a učebných textoch
BDFOdborné práce v ostatných domácich časopisoch
BFBAbstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie…)
BEEOdborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
DAIDizertačné a habilitačné práce
GHGPráce zverejnené na internete
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
XXXNezaradené
Súčet 
  
Štatistika: kategória ohlasov 
1Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Súčet 
  
Štatistika: skupiny kategórií publikačnej činnosti 
Skupina A1Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Skupina A2Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Skupina CPublikácie, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN)
Skupina DOstatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF)
Skupina XNezaradené
Súčet 
  
  
  
  
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 
  
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
AAA01 JANÍČEK, František – SMITKOVÁ, Miroslava – BOŽEK, Pavol – KULTAN, Jaroslav – BACHMAČUK, Sergij – KUBICA, Juraj – CERMAN, Anton. Energija – nastojaščeje i buduščeje. Recenzenty: Libor Vozár, Daniel Daniš. 1. vyd. [Ostrava] : Amos, 2014. 207 s. [19,13 AH]. APVV-0280-10, ITMS 262401216. ISBN 978-80-904766-2-2. 
  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
AAB01 ALBERTOVÁ, Brigita – KULTAN, Jaroslav. Spolu vidíme viac : šport nám pomáha vidieť. Recenzenti: Ľudmila Jančoková, Peter Schmidt. 1. vydanie. Levoča : Milan Tejbus – MTM, 2019. 175 s. [8,75 AH]. ISBN 978-80-89736-94-2. 
  
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
ABB01 KULTAN, Jaroslav – POLJOVKA, Peter. Improving the quality of technology. In New teaching approaches in technology. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-80-558-1148-2, s. 148-247 [5,15 AH]. 
  
ABB02 KULTAN, Jaroslav – POLJOVKA, Peter. Improving the Quality of Technology. In New Teaching Approaches in Technology. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education, 2017. ISBN 978-80-558-1149-9, s. 148-260 CD-ROM [5,6 AH]. 
  
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 
  
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
ACA01 KULTAN, Jaroslav – SERIK, Meruet. Mälimetter qori jäne aqparattiq jüyeler : oqw qurali. [recenzenti] S. N. Boranbajev, Q. N. Balabekov. 1. vyd. [Astan] : [Eurasian National University], [2013]. 110 s. [5,1 AH]. ISBN 978-601-301-027-4. 
  
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 3 
ACB01 KULTAN, Jaroslav. Databázové systémy : vybrané kapitoly (učebnica pre denných a externých študentov netechnických vysokých škôl). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 126 s. [8,514 AH]. ISBN 978-80-225-3350-8. 
  
ACB02 KULTAN, Jaroslav – SERIK, Meruet – FAJKUS, Radim. Informatika pre netechnické školy : (vybrané otázky). Bratislava : STATIS, 2012. 128 s. [8,50 AH]. ISBN 978-80-85659-73-3. 
  
ACB03 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter. Pokročilé využitie databáz pre ekonomické školy : vybrané otázky. Recenzenti: Jozef Stašák, Pavol Jurík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 173 s. [12 AH]. ISBN 978-80-225-4612-6. 
  
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
BAB01 JANÍČEK, František – KRONDIAK, Emil – KULTAN, Jaroslav – ŠEDIVÝ, Juraj – VECHTER, Juraj. Model trhu s elektrinou : ekonomické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej republike. Recenzenti Peter Baláž, Jozef Holjenčík. Pezinok : Renesans, 2009. 173 s. [13,44 AH]. ISBN 978-80-89402-10-6. 
  
BAB02 BAČIŠIN, Vladimír – KULTAN, Jaroslav. Obščestvennaja sfera i kommunikacija : monografija dľa objasnenija vybrannych problem kommunikacii i upravlenija v organach publičnogo upravlenija. Recenzent: Božena Chovancová, Michal Grell. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 92 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4185-5. 
  
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 
Počet záznamov: 1 
BCB01 KUNDRÁKOVÁ, Hana – KULTAN, Jaroslav. Nová maturita. Informatika. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 2005. 74 s. ISBN 80-07-01310-5. 
  
EAJ Odborné preklady publikácií 
Počet záznamov: 1 
EAJ01 EISLER, Jaroslav. Matematika : príprava na prijímacie skúšky na stredné školy. Bratislava : Príroda, 2004. 159 s. ISBN 80-07-01284-2. 
  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…) 
Počet záznamov: 6 
FAI01 Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Zostavil Jaroslav Kultan. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. [80] s. ISBN 978-80-225-3186-3. 
  
FAI02 Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní [elektronický zdroj]. Zostavil Jaroslav Kultan. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. CD-ROM [72 s.]. ISBN 978-80-225-3186-3. 
  
FAI03 Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní II. Zostavili Jaroslav Kultan, Katarína Strelková. Kazaň : Juniversum ; Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. 138 s. ISBN 978-5-9991-0170-9. 
  
FAI04 Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní III. Zodpovedný redaktor Jaroslav Kultan. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 173 s. [11 AH]. ISBN 978-80-225-3690-5. 
  
FAI05 Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V.. Otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 177 s. [10,83 AH]. ISBN 978-80-225-4205-0. 
  
FAI06 Informacijonno-kommunikacijonnyje technologiji v obrazovaniji. Zostaviteľ: A.P. Iľjin … [et al.] ; pod redakcijej: Boris Michajlovič Pozdnejev. Kazaň : Juniversum, 2019. [166 s.] [8,30 AH]. ISBN 978-5-9991-0423-6. 
  
Skupina C – Publikácie, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
  
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 4 
ADM01 KUPRINA, Tamara Vladimirovna – KULTAN, Jaroslav – KOZÍK, Tomáš – MINASYAN, Svetlana Mikhaelovna. Meaningfulness of academic migrants’ education, its assessment and modeling on IT-based technologies. – Registrovaný: Scopus. In Ekonomika regiona : scientific economic journal. – [Moscow] : Institute of economics Ural branch of the Russian academy of sciences, 2016. ISSN 2072-6414, 2016, vol. 12, no. 2, pp. 485-498. 
  
ADM02 KERIMBAYEV, N. – KULTAN, Jaroslav – ABDYKARIMOVA, S. – AKRAMOVA, A. LMS Moodle: Distance international education in cooperation of higher education institutions of different countries. – Registrovaný: Scopus. In Education and Information Technologies : The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. – Springer US, 2017. ISSN 1360-2357, 2017, vol. 22, no. 5, pp. 2125-2139. 
  
ADM03 SERIK, Meruert – KARELKHAN, N. – KULTAN, Jaroslav – ZULPYKHAR, Zhandos. Setting Up and Implementation of the Parallel Computing Cluster in Higher Education. – registrovaný: Web of Science, registrovaný: Scopus. In International Journal : Emerging Technologies in Learning. – Vienna : International Association of Online Engineering. ISSN 1863-0383, 2019, vol. 14, no. 6, pp. 4-15 online. 
  
ADM04 KATUNTSOV, Evgeny V. – KULTAN, Jaroslav – MAKHOVNIKOV, Aleksei B. Application of Electronic Learning Tools for Training of Specialists in the Field of Information Technologies for Enterprises of Mineral Resources Sector. – Registrovaný: Web of Science. In Journal of Mining Institute. – St. Petersburg : St. Petersburg Mining University. ISSN 2541-9404, 2017, vol. 226, pp. 503-508 online. 
  
Skupina D – Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 
  
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
Počet záznamov: 12 
ADE01 AĽŽANOV, A. K. – SERIK, Meruet – KULTAN, Jaroslav. Metodologija ispoľzovanija osnov elektronnogo obučenija. In Vestnik : naučnyj žurnal. – Astana : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L. N. Gumileva, 2012. ISSN 1028-9364, 2012, speciaľnyj vypusk, s. 63-67. 
  
ADE02 ZIMNIYAKOVA, Natália – KULTAN, Jaroslav – ALEKSANDROVA, Margarita N. Models of informational maintenance of innovation process in higher school. In Management information systems : the International scientific journal. – Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2012. ISSN 2406-114X, September 2012, vol. 7, no. 3, s. 20-25. 
  
ADE03 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter. Identity and threats in the virtual world. In Management information systems : the International scientific journal. – Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2012. ISSN 2406-114X, December 2012, vol. 7, no. 4, s. 21-25. 
  
ADE04 KULTAN, Jaroslav – KERIMBAJEV, N. LMS Moodle v meždunarodnom obrazovanii. In Chabaršy vestnik. – Almaty : Kazachskij nacionaľnyj pedagogičeskij universitet imeni Abaja, 2015. ISSN 1728-7901, 2015, no. 4, s. 155-161. 
  
ADE05 RAKHIMZHANOVA, Mira – KULTAN, Jaroslav – MUBARAKOV, Akan – DAVLETOVA, Ajnash. O vvedenii v učebnyj process vuza speckursa “komp`juternaja geometrija”. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. – Brno : Knowler – Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 1, s. 75-82 online. 
  
ADE06 SERIK, Meruert – KULTAN, Jaroslav – SADVAKASOVA, Ajgul. O vnedrenii oblačnych technologij v process obrazovanija. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. – Brno : Knowler – Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 88-94 online. 
  
ADE07 KULTAN, Jaroslav. Three-state logic-trit. In R&E Source : Open online journal for research and education. – Österreich : Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2017. ISSN 2313-1640, December 2017, special issue, s. 85-90 online. 
  
ADE08 SADVAKASSOVA, A. K. – SERIK, M. – KULTAN, Jaroslav. Practical Implementation of Improving Students’ Knowledge of Cloud Computing. In Science and Life of Kazakhstan. – Kazakhstan : Public Foundation. ISSN 2073-333X, 2018, no. 60, pp. 19-24 online. 
  
ADE09 PEKÁR, Juraj – BREZINA, Ivan – KULTAN, Jaroslav. Ispoľzovanije dostupnych informacionnych instrumentov dlja rešenija posledovateľnych problem. In Economics. Law. State.. – Volgograd : Publishing House Science. ISSN 2619-0591, 2019, vol. 4, no. 6, pp. 33-40. 
  
ADE10 BREZINA, Ivan – KULTAN, Jaroslav. Rešenija problemy kommivojažëra s ispoľzovanijem informacionnych technologij i iskusstvennogo intellekta. In Economics. Law. State. – Volgograd : Publishing House Science. ISSN 2619-0591, 6, no. 4, (2019. 
  
ADE11 KOPEEV, Zh.B. – MUBARAKOV, A.M. – KULTAN, Jaroslav. Continuity as the Prerequisite for Lifelong Education. In Znanstvena misel : The Scientific Journal. – Ljubljana : Znanstvena misel journal. ISSN 3124-1123, 2018, no. 16, pp. 21-23 online. 
  
ADE12 KULTAN, Jaroslav. Modelování energetických systémů s prvky OZE. In TZB Haustechnik : odborný recenzovaný časopis z oblasti TZB a techniky prostředí. – Praha : Jaga Media. ISSN 1803-4802, 2019, roč. 13, č. 4, s. 12-14. 
  
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
Počet záznamov: 12 
ADF01 KULTAN, Jaroslav – TURŇA, Ľubomír. Modelovanie ekonomických veličín. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. – Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2005. ISSN 1336-3514, 2005, roč. 3, č. 2, s. 71-83. 
  
ADF02 KULTAN, Jaroslav. Vplyv IKT na vzdelávanie : analýza dynamických prvkov prezentácií na pozornosť študentov a jej využitie v dištančnom vzdelávaní. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. – Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2006. ISSN 1336-3514, 2006, roč. 4, č. 1, s. 109-116. 
  
ADF03 JANÍČEK, František – KULTAN, Jaroslav – KOREC, Matej – KRONDIAK, Emil – ŠULC, Igor. Začlenenie výroby z OZE do modelu trhu s elektrinou v podmienkach SR. In Časopis pre elektrotechniku a energetiku. – Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, 2008. ISSN 1335-2547, december 2008, roč. 14, č. 6, s. 18-21. 
  
ADF04 KULTAN, Jaroslav – FRIČOVÁ, Darina – GRELL, Michal – SCHMIDT, Peter. Procesné modelovanie v samospráve SR. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. – Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2013. ISSN 1335-7182, 2013, roč. 14, č. 2, s. 29-37. 
  
ADF05 KULTAN, Jaroslav – KULTAN, Matej. Smart spotrebiče a ich komunikácia. In Časopis EE : časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. – Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2014. ISSN 1335-2547, 2014, roč. 20, č. 1, s. 35-37. 
  
ADF06 MUKAPIL, K. – BEKETOVA, G. – ZHUMAGALIEVA, N. – TULEMISOVA, V. – KULTAN, Jaroslav. Biometric methods of information protection. In Information technology applications. – Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE – VEDA – VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 58-80. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>. 
  
ADF07 AKHMETOV, Bachytžan Sražatdinovič – KORČENKO, Anna Aleksandrovna – ŽUMANGALIEVA, Nazym Kenžegalievna – KULTAN, Jaroslav. Model decision rules to detect anomalies in information system. In Information technology applications. – Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE – VEDA – VÝSKUM, 2016. ISSN 1338-6468, 2016, roč. 5, č. 1, s. 126-136. 
  
ADF08 KULTAN, Jaroslav. Smart technológie zlepšujú stabilitu siete. In ATP journal. – Bratislava : HMH, s.r.o., 2016. ISSN 1335-2237, 2016, č. 11, s. 46-48. 
  
ADF09 KULTAN, Jaroslav. Smart technológie zlepšujú stabilitu siete. In ATP journal. – Bratislava : HMH, s.r.o., 2016. ISSN 1335-2237, 2016, č. 10, s. 64-65. 
  
ADF10 KULTAN, Jaroslav. Manažment v energetike: ako by malo vyzerať rozhodovanie o výbere OZE? In TZB Haustechnik. – Bratislava : Jaga Group, 2018. ISSN 1210-356X, 2018, roč. 26, č. 2, s. 22-26. 
  
ADF11 HARSANYI, Ladislav – KULTAN, Jaroslav. Method of Selective Forgetting for Nonlinear System Identification. In Elektrotechnický časopis : časopis Elektrotechnického Ústavu SAV v Bratislave. – Bratislava : VEDA, 1992. ISSN 0013-578X, 1992, vol. 43, č. 7, s. 207-210. 
  
ADF12 SERIK, Meruert – KULTAN, Jaroslav – KARELKHAN, N. The Creation of the Digital Resource with the Aid of Parallel Computing. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 327-337. 
  
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Počet záznamov: 2 
AEC01 KULTAN, Jaroslav. Roľ videokonferencij v meždunarodnom sotrudničestve vuzov. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 5. – Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. ISBN 5-8180-0164-4. ISSN 1995-0500, s. 149-154. 
  
AEC02 GENČI, Ján – KULTAN, Jaroslav. Nekotoryje aspekty ocenki znanij. In Inovacionnyje technologii kognitivnogo upravlenija v ekonomike, menedžmente i obrazovanii : mežvusovskij sbornik naučnych trudov, vypusk 2. – Moskva : Rossijskij ekonomičeskij universitet im. G. V. Plechanova, 2010. ISSN 2070-0318, s. 175-182. 
  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Počet záznamov: 3 
AED01 KULTAN, Jaroslav. Vybrané aspekty využívania IKT (spätná väzba a jej realizácia). In Vybrané problémy hospodárskej informatiky : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3110-8, s. 129-157. 
  
AED02 SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav. Analiz sajtov organov mestnogo samoupravlenija. In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3870-1, s. 84-91 [0,4 AH]. 
  
AED03 SCHMIDT, Peter – SZABÓ, Lajos – KULTAN, Jaroslav. Nekotoryje problemy programmy ESO. In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3870-1, s. 128-136 [0,4 AH]. 
  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 38 
AFC01 KULTAN, Jaroslav. Využívanie IKT pri testovaní – jedna z foriem zvýšenia kvality vzdelávania. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník příspěvků. – Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-384-6. 
  
AFC02 KULTAN, Jaroslav. Analýza využívania testovacích systémov. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. – Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9. 
  
AFC03 KULTAN, Jaroslav. Ispoľzovanije videokonferencij pri organizacii obučenija na russkom jazyke v Ekonomičeskom universitete v Bratislave. In Modernizacija kazachstanskoj ekonomiki: aktuaľnyje problemy postkrizisnogo razvitija : sbornik materialov, XIV meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija, Almaty, 2-3 dekabrja, 2010. – Almaty : Universitet Meždunarodnogo Biznesa, Izdateľstvo Ekonomika, 2010. ISBN 978-601-225-237-8, s. 16-21. 
  
AFC04 KULTAN, Jaroslav – GOLOBOROĎKO, A. Ju. – ČURIKOV, M. P. – KOLOSOV, D. V. Ispoľzovanije video-konferencsvjazi v meždunarodnom sotrudničestve vuzov. In Aktuaľnyje problemy razvitija professionaľnogo obrazovanija v Rossii : materialy mežregionaľnoj naučno-metodičeskoj konferencii, Chabarovsk, 22-24 nojabrja 2010 g.. – Chabarovsk : Izdateľstvo DVGUPS, 2010. ISBN 978-5-262-00552-9, s. 43-47. 
  
AFC05 KULTAN, Jaroslav – GOLOBOROĎKO, A. Ju. – ČURIKOV, M. P. – KOLOSOV, D. V. Roľ sovremennych muľtimedijnych technologij v meždunarodnom sotrudničestve vuzov. In Vserossijskij konkurs naučno-issledovateľskich rabot v oblasti technologij elektronnogo obučenija v obrazovateľnom processe : sbornik naučnych rabot, 6 oktjabrja – 10 oktjabrja 2010 g. Belgorod. – Belgorod : Belgorodskij gosudarstvennyj universitet, 2010, s. 104-111. 
  
AFC06 KULTAN, Jaroslav. Issledovanije ispoľzovanija LMS Moodle v processe obučenija. In Elektronnaja Kazaň 2011 : materialy tret`ej meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 19-21 aprelja 2011 goda. – Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2011. ISBN 978-5-9991-0158-7, s. 295-300. 
  
AFC07 GRELL, Michal – KULTAN, Jaroslav. Analytické prístupy merania podnikovej výkonnosti. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-7]. VEGA 1/0261/10. 
  
AFC08 KULTAN, Jaroslav. IKT i nekotoryje vozmožnosti ich primenenija. In Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (25 ijunja 2011 goda), Machačkala. – Machačkala : Dagestanskij gosudarstvennyj institut narodnogo chozjajstva pri praviteľstve RD, 2011, s. 46-55. 
  
AFC09 KULTAN, Jaroslav. Bariery ispoľzovanija distancionnogo obrazovanija v universitete. In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : speciaľnoje izdanije. – Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2011, s. 148-153. 
  
AFC10 KULTAN, Jaroslav. Projekt distancionnogo obrazovanija v universitete. In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : speciaľnoje izdanije. – Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2011, s. 154-160. 
  
AFC11 KULTAN, Jaroslav. Analiz primenenija IT v processe obučenija. In Elektronnaja Kazaň 2012 : [zborník] : materialy četvortoj Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Kazaň, 24 – 26 aprelja 2012 goda. – Kazaň : Juniversum, 2012. ISBN 978-5-9991-0171-6, s. 13-28. 
  
AFC12 KULTAN, Jaroslav – GAĽAJEV, V. S. Ispoľzovanije informacionnych technologij dlja organizacii obučenija studentov na inostrannom jazyke. In Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese : sbornik materialov II meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 23 ijunja 2012 goda, Machačkala. – Machačkala : Izdateľskij dom Nauka pljus, 2012. ISBN 978-5-903063-86-4, s. 98-101. 
  
AFC13 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter – PITTNER, Ján – GRELL, Michal – HORNIAKOVÁ, Veronika. Informatizacija – forma povyšenija kačestva dejateľnosti municipaliteta. In Problemy i perspektivy modernizacionnogo razvitija slavjanskich gosudarstv v sovremennych uslovijach : materialy III Slavjanskogo foruma 27-29 sentjabrja 2012 goda, Orel-Brjansk. – Orel-Brjansk : Izdateľstvo OF RANCH i GS, 2012. ISBN 978-5-93179-349-8, s. 275-283. 
  
AFC14 KULTAN, Jaroslav. Projekt organizacii distancionnogo obučenija v universitete. In Aktuaľnyje problemy fiziko-matematičeskich i gumanitarnych nauk : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja studenčeskaja konferencija, posvjaščennoj pamjati professorov Kazanskogo universiteta A. M. Nasyrova i V. V. Klokova v ramkach XX meždunarodnoj školy-konferencii Problemy didaktiki fiziki, Kazaň, Zelenodoľsk, 29-30 nojabrja 2012 goda. – Kazaň : Izdateľstvo TAI, 2012. ISBN 978-5-903580-38-5, s. 151-154. 
  
AFC15 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter. Identičnosť i virtuaľnyj mir. In Aktuaľnyje problemy fiziko-matematičeskich i gumanitarnych nauk : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja studenčeskaja konferencija, posvjaščennoj pamjati professorov Kazanskogo universiteta A. M. Nasyrova i V. V. Klokova v ramkach XX meždunarodnoj školy-konferencii Problemy didaktiki fiziki, Kazaň, Zelenodoľsk, 29-30 nojabrja 2012 goda. – Kazaň : Izdateľstvo TAI, 2012. ISBN 978-5-903580-38-5, s. 147-151. 
  
AFC16 KULTAN, Jaroslav – IMANGALIEVA, Eľmira. Roľ oprosa v povyšenii kačestva informacionnogo obrazovanija. In Trudy I Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii “Intelektuaľnyje informacionnyje i kommunikacionnyje technologii – sredstvo osuščestvlenija treťej industriaľnoj revolucii v svete strategii Kazachstan – 2050” : 7-8 ijunja 2013, Astana. – Astana : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L. N. Gumileva, 2013. ISBN 978-9965-31-561-9, s. 14-17. 
  
AFC17 JANÍČEK, František – KULTAN, Jaroslav – KOREC, Matej – POLJOVKA, Peter. Selected economic aspects of using renewable energy sources. In Breakthrough ideas for the future. International workshop. Breakthrough ideas for the future : international workshop, March 10th, 2015, Ostrava – Poruba, Czech Republic. – Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3730-7, pp. 88-95 CD-ROM. CZ.1.07/2.3.00/30.0016. 
  
AFC18 JANÍČEK, František – ŠČEPÁNEK, Michal – BELÁN, Anton – CHRAPČIAK, Igor – CHOCHOL, Peter – KULTAN, Jaroslav. Roadmap for smart metering in the Slovak Republic. In Breakthrough ideas for the future. International workshop. Breakthrough ideas for the future : international workshop, March 10th, 2015, Ostrava – Poruba, Czech Republic. – Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3730-7, pp. 96-99 CD-ROM. 
  
AFC19 KULTAN, Jaroslav. Bystraja obratnaja svjaz` i motivacija. In Elektronnaja Kazaň 2015. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy VII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2015, Kazaň, 21-23 aprelja 2015. – Kazaň : Juniversum, 2015. ISSN 2078-6980, 2015, no. 1, s. 317-324. 
  
AFC20 KULTAN, Jaroslav. Energy modelling of the building. – Registrovaný: SCOPUS. In Intelligent systems for computer modelling. Conference. Intelligent systems for computer modelling : proceedings of the 1st European-Middle Asian conference on computer modelling 2015, EMACOM 2015 : August 25-27, 2015, Issyk Kul, Kyrgyzstan : Advances in intelligent systems and computing 423. – Switzerland : Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-27642-7, p. 191-201. 
  
AFC21 KULTAN, Jaroslav. Samokontroľ i samoocenka studentov s ispoľzovanijem IT. In Elektronnaja Kazaň – 2016. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : Elektronnaja Kazaň – 2016. – Kazaň : Juniversum, 2016. ISSN 2078-6980, s. 362-370. 
  
AFC22 KULTAN, Jaroslav – KUPRINA, Tamara Vladimirovna. Use of IT for adapting migrants. In Trends and innovations in e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations in e-business, education and security : reviewed proceedings : sixth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 24, 2016. – Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-963-449-014-2, pp. 41-56 CD-ROM. 
  
AFC23 SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav – RACHIMŽANOVA, M. Ispoľzovanije Office 365 dlja realizacii vebinarov. In Elektronnaja Kazaň 2017 : IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy [IX] Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2017 (IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija) : 25-26 aprelja 2017 g. v Kazani, [Rossija]. – Kazaň : Juniversum, 2017. ISSN 2078-6980, s. 605-615 online. 
  
AFC24 KULTAN, Jaroslav. Fast feedback for education of migrants. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. – Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 175-182 online. 
  
AFC25 KULTAN, Jaroslav. Analysis of use of IT in education. In Sovremennyje obrazovateľnyje technologii v prepodavanii jestestvenno-naučnych i gumanitarnych disciplin. Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija. Sovremennyje obrazovateľnyje technologii v prepodavanii jestestvenno-naučnych i gumanitarnych disciplin : sbornik naučnych trudov : 4. Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija : 11-12 aprelja 2017 g., Sankt-Peterburg, Rossija. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gornyj universitet, 2017. ISBN 978-5-94211-785-6, s. 25-42 online. 
  
AFC26 KOZIK, T. – KUNA, P. – ŠIMON, M. – KULTAN, Jaroslav. Metodologičeskije, obrazovateľnyje i ekonomičeskije vygody ot ispoľzovanija distancionnych eksperimentov. In Elektronnaja Kazaň 2017 : IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy [IX] Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2017 (IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija) : 25-26 aprelja 2017 g. v Kazani, [Rossija]. – Kazaň : Juniversum, 2017. ISSN 2078-6980, s. 286-303 online. 
  
AFC27 PEKÁR, Juraj – BREZINA, Ivan – KULTAN, Jaroslav. Rešenije zadači biznes-putešestvennika s pomošč`ju programmy MS Excel. In Elektronnaja Kazaň 2018 : (informacionnyje technologii v sovremennom mire). Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy Jubilejnoj X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii “Elektronnaja Kazaň 2018” (Informacionnyje technologii v sovremennom mire) : [24-25 aprelja 2018], Kazaň, [Rossija]. – Kazaň : Juniversum, 2018. ISSN 2078-6980, s. 393-404. VEGA 1/0351/17. 
  
AFC28 SERIK, M. – KULTAN, Jaroslav – KARELCHAN, N. Ispoľzovanije paralleľnych vyčislenij v učebnom processe. In Elektronnaja Kazaň 2018 : (informacionnyje technologii v sovremennom mire). Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy Jubilejnoj X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii “Elektronnaja Kazaň 2018” (Informacionnyje technologii v sovremennom mire) : [24-25 aprelja 2018], Kazaň, [Rossija]. – Kazaň : Juniversum, 2018. ISSN 2078-6980, s. 445-452. 
  
AFC29 KULTAN, Jaroslav – GBASOVA, Ž. Trechpozicionnaja logika – trit v meždunarodnoj ekonomike. In Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. ISBN 978-966-941-188-4, s. 60-61 CD-ROM. 
  
AFC30 KULTAN, Jaroslav. IT – ob`jekt, sredstvo, instrument obučenija (sverchbystraja obratnaja svjaz` – sredstvo povyšenija kačestva obučenija). In Matematičeskoje obrazovanije v škole i vuze. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Matematičeskoje obrazovanije v škole i vuze : innovacii v informacionnom prostranstve. – Kazaň : Izdateľstvo Kazanskogo universiteta, 2018. ISBN 978-5-00130-051-9, s. 38-47. 
  
AFC31 ALBERTOVÁ, Brigita – ANDRES, Pavel – KULTAN, Jaroslav. Development of Methodology of Spatial Orientation Teaching in the Field of IT. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. SCHOLA 2018: 14th International Conference on Engineering Pedagogy, December 5 – 6, 2018, Baden, Austria. – Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, pp. [1-7]. 
  
AFC32 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter – GABBASSOVA, Zhanna. Adaptive Lectures Using Feedback. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. SCHOLA 2018: 14th International Conference on Engineering Pedagogy, December 5 – 6, 2018, Baden, Austria. – Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, pp. 72-79 online. 
  
AFC33 MUKHAMBETOVA, M. – MERUERT, Serik – KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter. Possibilities of Using Microsoft Azure in the Content of Higher Education. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. SCHOLA 2018: 14th International Conference on Engineering Pedagogy, December 5 – 6, 2018, Baden, Austria. – Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, pp. 104-110 online. 
  
AFC34 SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav. Virtuaľnyje privatnyje seti v obrazovanii. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). – Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 540-550 online. 
  
AFC35 BREZINA, Ivan – KULTAN, Jaroslav. Povyšenije kačestva obrazovanija metodami ekonometrii. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). – Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 70-78. 
  
AFC36 SERIK, Meruert – KULTAN, Jaroslav – KARELKHAN, N. Nastrojka obrazovateľnogo klastera v MATLAB. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). – Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 457-461. 
  
AFC37 MUBARAKOV, Akan – KULTAN, Jaroslav – DAVLETOVA, Ajnash – RAKHIMZHANOVA, Mira. Course of “Computer Geometry” in the Educational Process of the University. – Registrovaný: Web of Science. In Innovations in Science and Education. International Conference. Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings, 22-24 March, 2017, (Prague, Czech Republic). – Prague : Central Bohemia University CBU, 2017. ISBN 978-80-88042-08-2. ISSN 1805-996, pp. 732-736. 
  
AFC38 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter – MUCHAMBETOVA, M. – GUMILYOV, L.N. IT innovacii v processe obučenija. Gejmifikacija – igra kak motivacionnyj instrument obučenija. In Perspektivy, organizacionnyje formy i effektivnosť razvitija sotrudničestva rossijskich i zarubežnych vuzov. Ježegodnaja meždunarodnaja naučnaja konferencija. Perspektivy, organizacionnyje formy i effektivnosť razvitija sotrudničestva rossijskich i zarubežnych vuzov : sbornik materialov 7 Ježegodnoj meždunarodnoj naučnoj konferencii. – Naukograd Korolev, Moskovskaja oblasť : Izdateľstvo Naučnyj konsuľtant, 2019. ISBN 978-5-907196-67-4, s. 326-337 online. 
  
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 49 
AFD01 KULTAN, Jaroslav. Niektoré aspekty využívania videokonferencií na Ekonomickej univerzite – Bratislava. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. Medzinárodná vedecká konferencia. Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR : medzinárodná vedecká konferencia. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2110-8, s. 324-328. 
  
AFD02 KULTAN, Jaroslav. Hodnotenie a IKT. In AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 
  
AFD03 KULTAN, Jaroslav. Testovací systém – jedna z možností zvýšenia kvality vzdelávania. In DIVAI 2007 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. – Nitra : Katedra informatiky FPV UKF v NItre, 2007. ISBN 978-80-8094-123-9, s. 146-154. Názov z titulnej obrazovky. 
  
AFD04 KULTAN, Jaroslav. Využívanie videokonferencií vo vzdelávaní. In DidInfo 2007 : 13. ročník medzinárodnej konferencie, 29.-30. marca 2007 Banská Bystrica. – Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2007. ISBN 978-80-8083-367-1. 
  
AFD05 JANÍČEK, František – KULTAN, Jaroslav – KOREC, Matej – ŠEDIVÝ, Juraj – KRONDIAK, Emil. Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach SR. In Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2008 : konferencia s medzinárodnou účasťou, 14. – 17. október 2008 : mimoriadne číslo Časopisu pre elektrotechniku a energetiku vydané ku konferencii. – Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT), 2008. ISSN 1335-2547, október 2008, roč. 14, č. 5/8, s. 148-155. 
  
AFD06 KULTAN, Jaroslav. Problemy adaptacii studentov pervych kursov i vozmožnosti ich rešenija s ispoľzovaniem IKT. In CO-MA-TECH 2004 : proceedings of the 12 international scientific conference. – Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2004. ISBN 80-227-2117-4, s. 724-732. 
  
AFD07 KULTAN, Jaroslav. Dištančné vzdelávanie – pomocník, alebo…? In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD.. – Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1. 
  
AFD08 KULTAN, Jaroslav. Realizácia spätnej väzby v elektronickom vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. [1-6]. 
  
AFD09 KULTAN, Jaroslav. Zvýšenie kvality vzdelávania využitím spätnej väzby realizovanej pomocou LMS. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8, s. [1-7]. 
  
AFD10 KULTAN, Jaroslav. Vybrané aspekty využívania obnoviteľných zdrojov energie. In Energetika – ekológia – ekonomika : EEE 2009 : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou, Vysoké Tatry, Nový Smokovec, 27.-29. máj. – Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-89402-08-3, s. 1-9. 
  
AFD11 KULTAN, Jaroslav. Niektoré aspekty využívania informačných technológií na realizáciu spätnej väzby vo vyučovacom procese. In SCHOLA 2009 – Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov : 9. medzinárodná vedecká konferencia, Trnava, 3. – 4. decembra 2009. – Trnava : Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava, 2009. ISBN 978-80-8096-106-0, s. 233-239. 
  
AFD12 KULTAN, Jaroslav. K e-learningu na vysokých školách. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3112-2, [S. 1-11]. 
  
AFD13 BRIXOVÁ, Janette – GRELL, Michal – KULTAN, Jaroslav – ŽIDOVÁ, Drahoslava. BSC ako nástroj merania výkonnosti energetického podniku. In Energy – ecology – economy 2011 : proceedings, 10th International conference, June 7-9, 2011, Tatranské Matliare, High Tatras. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. ISBN 978-80-89402-41-0, s. [1-6] [AH 0,3]. VEGA 1/0261/10. 
  
AFD14 SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav. The necessity of process improvement municipalities. In Informatics 2011 : proceedings of the eleventh international conference on informatics, November 16-18, 2011, Rožňava, Slovakia. – Košice : Department of Computers and Informatics, FEEI TU of Košice, 2011. ISBN 978-80-89284-94-8, s. 279-282. 
  
AFD15 KULTAN, Jaroslav. Informačný portál trhu s energiou. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-11]. 
  
AFD16 KULTAN, Jaroslav – SAGINOVA, Oľga Vitalievna. Reklama aká bola a aká bude. In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. – 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava. – Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. ISBN 978-80-225-3314-0, s. [1-6]. 
  
AFD17 SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav. Cloud computing v miestnej samospráve. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. – Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 159-167. 
  
AFD18 KULTAN, Jaroslav – SERIK, Meruet. Rozličný pohľad na informačné technológie. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3, s. [1-11]. 
  
AFD19 KULTAN, Jaroslav. Obnoviteľné zdroje energie a riadenie spotrebičov – využitie smart technológií v energetike. In Energy – Ecology – Economy 2012 : proceedings of the 11th international scientific conference : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. ISBN 978-80-89402-50-2, s.[1-9]. 
  
AFD20 KULTAN, Jaroslav – BAYTASOV, Talgat. Energetické hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie. In Renewable energy sources 2012 : proceedings of the 3rd international scientific conference : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8940-52-6, s.[1-12]. 
  
AFD21 SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav – PITTNER, Ján – GRELL, Michal – HORNIAKOVÁ, Veronika. Niektoré aspekty dostupnosti webových stránok obcí. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve III : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice, 20.9.2012. – Košice : Univerzita P.J. Šafárika v košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, 2012. ISBN 978-80-8129-015-2, s. 121-130. 
  
AFD22 KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie ako produkt, vplyv IT na možnosti skvalitnenia daného produktu. In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava]. – [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. ISBN 978-80-225-3553-3, s. 22-27. 
  
AFD23 SCHMIDT, Peter – SZABÓ, Lajos – KULTAN, Jaroslav. Vybrané aspekty k realizácii programu. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. – Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 69-81. 
  
AFD24 MORAVČÍK, Jozef – KULTAN, Jaroslav. Register konferencií a prednáškových kurzov. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3610-3, s. [1-14]. 
  
AFD25 KULTAN, Jaroslav – KULTAN, Matej. Smart spotrebiče a ich úloha pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. In EE – časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : zborník ku konferencii Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2013, 15.-18. október 2013, Bratislava. – Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, 2013. ISSN 1335-2547, október 2013, roč. 19, mimoriadne číslo, s. 158-161 CD-ROM. 
  
AFD26 KULTAN, Jaroslav. Adaptívne riadenie spotreby. In EE – časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : zborník ku konferencii Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2013, 15.-18. október 2013, Bratislava. – Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, 2013. ISSN 1335-2547, október 2013, roč. 19, mimoriadne číslo, s. 162-164 CD-ROM. 
  
AFD27 KULTAN, Jaroslav – ŠVEC, M. Analýza ekonomickej činnosti s využitím informačných technológií. In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3769-8, s. 71-88 CD-ROM. 
  
AFD28 KULTAN, Jaroslav – ZUEV, Vladimír I. Informačné zabezpečenie orgánov samosprávy Ruskej federácie. In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy UPJŠ: 11.-12. 9. 2013, Košice. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-8152-058-7, s. 290-302. 
  
AFD29 KULTAN, Jaroslav – BAITASSOV, T. – ISHANKULOV, M. – RIVKINA, N. Climatic conditions of Astana for the development of alternative energy sources. In Renewable energy sources 2013 : proceedings of the 4th international scientific conference OZE: Tatranské Matliare, Slovakia, May 21-23, 2013. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN 978-80-89402-64-9, p. 247-253. 
  
AFD30 KULTAN, Jaroslav – KULTAN, Matej – JANÍČEK, František. Smart obnoviteľné zdroje energie a ich vplyv na bezpečnosť siete. In Zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 2013 : zborník z vedeckej konferencie : 28.11.2013, Modra – Harmónia. – Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-89402-66-3, s. 33-36. APVV 0280-10. 
  
AFD31 KULTAN, Jaroslav. Praktické použitie LMS Moodle UIB Almaty Kazachstan. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3840-4, s. 1-10 CD-ROM. 
  
AFD32 KULTAN, Jaroslav. Economic analysis of business activity with the use of IT (management and control and PVD). In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 45-49 CD-ROM. 
  
AFD33 KULTAN, Jaroslav. Vplyv využívania IT na zmenu didaktického procesu. In SCHOLA 2014. medzinárodná vedecká konferencia. SCHOLA 2014: inovácie vo výchove a vzdelávaní – trendy v odborovej didaktike : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie: Dubnica nad Váhom, 27.-28. novembra 2014. – Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. ISBN 978-80-89732-15-9, s. 249-257 CD-ROM. 
  
AFD34 GRELL, Michal – KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter. Vplyv informačných technológií na kvalitu života v obci. In Ľudský kapitál a spoločnosť 2014. mezinárodná vedecká konferencia. Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 16. október 2014. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-210-9, s. 88-96 [CD-ROM]. Dostupné na : <http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/FVS/Ludsky-kapital-a-spolocnost-2014.pdf&gt;. 
  
AFD35 KULTAN, Jaroslav. Vplyv IT na zmenu didaktického procesu. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-7] CD-ROM. 
  
AFD36 KULTAN, Jaroslav. Spätná väzba vo vyučovacom procese. In DidInfo 2016. Národná konferencia. DidInfo 2016 : recenzovaný zborník : 22. ročník národnej konferencie : 31. marec 2016, Banská Bystrica, Slovensko. – Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2016. ISBN 978-80-557-1082-2, s. 46-51 CD-ROM. 
  
AFD37 KULTAN, Jaroslav. Smart technology improves network stability. In Power engineering 2016 : Energy – ecology – economy. International scientific conference. Power engineering 2016 : Energy – ecology – economy : 13th International scientific conference EEE 2016: High Tatras – Tatranske Matliare, May 31-June 2, 2016. – Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-89402-85-4, s. 1-6. 
  
AFD38 SADVAKASSOVA, Aigul – SERIK, Meruert – KULTAN, Jaroslav. Methodological principles of cloud technology application in education. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-10] CD-ROM. 
  
AFD39 KULTAN, Jaroslav – RAKHIMZHANOVA, Mira – SADVAKASOVA, Ajgul. Myšlienkové mapy vo vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-11] CD-ROM. 
  
AFD40 RAKHIMZHANOVA, Mira – KULTAN, Jaroslav. GeoGebra as a stimulating tool in the course “computer geometry”. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-9] CD-ROM. 
  
AFD41 SADVAKASSOVA, Aigul – KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter. Cloud technologies in education. – Registrovaný: Web of Science. In Management and economics in manufactoring. Global scientific conference. Management and economics in manufactoring : proceedings of scientific papers : Zvolen, Slovakia, 5th-6th October 2017. – Zvolen : Technical university in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2993-9, pp. 166-173 CD-ROM. 
  
AFD42 SERIK, Meruert – KULTAN, Jaroslav – SADVAKASSOVA, Aigul – RAKHIMZHANOVA, Mira. Cloud technologies and the taxonomy of bloom. In DidInfo 2017. Spojená medzinárodná konferencia. DidInfo & DidactIG 2017 : spojená medzinárodná konferencia : 23. ročník konferencie DidInfo : 5. ročník konferencie DidactIG : Banská Bystrica, [5.-7.4.2017]. – Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1. ISSN 2454-051X, s. 189-190 online. 
  
AFD43 ALBERTOVÁ, Brigita – NEDOROST, Peter – KULTAN, Jaroslav. Priestorová orientácia a orientácia v PC. In DidInfo 2017. Spojená medzinárodná konferencia. DidInfo & DidactIG 2017 : spojená medzinárodná konferencia : 23. ročník konferencie DidInfo : 5. ročník konferencie DidactIG : Banská Bystrica, [5.-7.4.2017]. – Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1216-1. ISSN 2454-051X, s. 26-31 online. 
  
AFD44 SERIK, M. – KULTAN, Jaroslav – MUKHAMBETOVA, M. Organization a Client-Server Technology in MS SQL Server 2017. In Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4500-6, pp. 48-54 CD-ROM. 
  
AFD45 KARELKHAN, N. – SERIK, M. – KULTAN, Jaroslav. Parallel Computing of the Shortest Path. In Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4500-6, pp. 26-32 CD-ROM. 
  
AFD46 KULTAN, Jaroslav. Logické systémy pri riešení ekonomických úloh. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník – 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. – Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 63-71 online. 
  
AFD47 KULTAN, Jaroslav. Modelovanie energetických systémov s prvkami OZE : modelovanie smart spotrebičov pri riešení stability siete : adaptívna zmena vlastností siete. In Energetický manažment 2019. medzinárodná vedecko-odborná konferencia. Energetický manažment 2019 : inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou. – Bratislava : SSTP, 2019. ISBN 978-80-89878-40-6, s. 15-20. 
  
AFD48 KULTAN, Jaroslav – SCHMIDT, Peter – MUKHAMBETOVA, M. – JALČ, Marek. Distributed Data Processing in the Economy. In EMT 2019: Economics, Management and Technology in Enterprise 2019 : Proceedings of the 11th International Conference, on the 9th – 10th May 2019, Technical University in Zvolen, Slovakia. – http://www.Atlantis Press.com, 2019. ISBN 978-94-6252-714-0, s. 126-129 online. 
  
AFD49 KULTAN, Jaroslav. Nonlinear System Models Based on Interval Linearization: A Medical Application. – Registrovaný: Scopus. In IFAC Proceedings Volumes : 2nd IFAC Conference on Control Systems Design (CSD ’03), Bratislava, Slovak Republic, 7-10 September 2003. – [Amsterdam] : Elsevier, 2003. ISSN 1474-6670, 2003, vol. 36, no. 18, pp. 495-500. 
  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Počet záznamov: 3 
AFG01 KULTAN, Jaroslav. Use of the videocoference in the international cooperation of high schools. In Vikladannja psichologo-pedagogičnich disciplin u Techničeskomu universiteti: metodologija, dosvid, perspektivi : programma četvertoj naukovo-metodičnoj konferenciji, 27-28 žovtnja 2005 roku, Kijiv – Ukrajina. – Ukrajina : Ministerstvo osviti i nauky Ukrajini, 2005, s. 26. 
  
AFG02 KULTAN, Jaroslav. Analysis of testing systems use in study and exam processes. In Vikladannja psichologo-pedagogičnich disciplin u Techničeskomu universiteti: metodologija, dosvid, perspektivi : materiali pjatoj Mižnarodnoj naukovo-metodičnoj konferenciji, 25-26 žovtnja 2007 roku, Kijiv – Ukrajina. – Ukrajina : Akademija pedagogičnich nauk Ukrajini, 2007, s. 25. 
  
AFG03 KULTAN, Jaroslav. Ispoľzovanije informacionnych technologij dlja obratnoj svjazi v obrazovateľnom processe. In Vikladannja psichologo-pedagogičnich disciplin u techničnomu universiteti: metodologija, dosvid, perspektivi : tezi VI Mižnarodnoj naukovo-metodičnoj konferencii (13-14 žovtnja 2009 roku, m. Kijiv, Ukrajina). – Kijiv : Nacionaľnij techničnij universitet Ukrajini, 2009. ISBN 978-966-8405-93-8, s. 48-49. 
  
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Počet záznamov: 4 
AFH01 KULTAN, Jaroslav. Videokonferencie – ďalšia forma dištančného vzdelávania. In Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity : zborník abstraktov konferenčných príspevkov : Bratislava, 22. novembra 2005. – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2005. ISBN 80-225-2104-3, s. 36. 
  
AFH02 BRIXOVÁ, Janette – GRELL, Michal – KULTAN, Jaroslav – ŽIDOVÁ, Drahoslava. BSC as a performance measuring tool in energy enterprise. In Energy – ecology – economy 2011 : 10th international scientific conference, June 7-9, 2011, Tatranské Matliare, Slovakia. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. ISBN 978-80-89402-40-3, s. 73-74. VEGA 1/0261/10. 
  
AFH03 KULTAN, Jaroslav. Renewable energy resources and management appliances – use of smart technologies in the energy. In Power engineering 2012 : abstracts of 11th international scientific conference Energy – Ecology – Economy 2012 : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. ISBN 978-80-89402-49-6, s. 111-112. 
  
AFH04 KULTAN, Jaroslav – BAYTASOV, Talgat. Energy management and renewable energy sources. In Power engineering 2012 : abstracts of 3rd international conference Renewable energy sources 2012 : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. ISBN 978-80-89402-48-9, s. 241-242. 
  
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 
Počet záznamov: 1 
BCK01 KULTAN, Jaroslav. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. In Matematika : príprava na prijímacie skúšky na stredné školy. – Bratislava : Príroda, 2004. ISBN 80-07-01284-2, s. 142-159. 
  
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
Počet záznamov: 4 
BDF01 KULTAN, Jaroslav. Bioplyn – surovina s budúcnosťou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. – Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 10, s. 32-33. 
  
BDF02 KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. – Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37. 
  
BDF03 KULTAN, Jaroslav – PETRISKA, Peter. Zoznámte sa: Energia. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. – Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 33-36. 
  
BDF04 KULTAN, Jaroslav – SERIK, Meruet – ALZHANOV, Aytuhan. Informacionnyje technologii objekt sredstvo i instrument obučenija. In Information technology applications. – Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE – VEDA – VÝSKUM, 2012. ISSN 1338-6468, 2012, č. 1, s. 55-69. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0177619/2012_01_ita.pdf>. 
  
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie…) 
Počet záznamov: 1 
BFB01 KULTAN, Jaroslav. Metodika využívania videokonferencií vo vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity. – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2253-8, s. 28. 
  
Skupina X – Nezaradené 
  
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
Počet záznamov: 7 
BEE01 KULTAN, Jaroslav. Sistemy oprosa i ich roľ v povyšenii kačestva obrazovanija. In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň – 2013, 16-18 aprelja, 2013, Kazaň. – Kazaň : Juniversum, 2013. ISSN 2078-6980, 2013, vypusk 1, s. 6-11. 
  
BEE02 KULTAN, Jaroslav. Meždunarodnoje obučenije s ispoľzovanijem LMS moodle. In Učënyje zapisky Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij. Meždunarodnaja naučo-praktičeskaja konferencia Elektronnaja Kazaň – 2014. Učënyje zapisky Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy VI Meždunarodnoj naučo-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň – 2014, Kazaň, 22-24 aprelja, 2014. – Kazaň : Juniversum, 2014. ISSN 2078-6980, 2014, no. 1, s. 87-100. 
  
BEE03 ZUEV, V. I. – ABRAMOV, V. S. – ALEKSANDROVA, M. N. – DOTSENKO, I. B. – KULTAN, Jaroslav – NIKITINA, Yu. I. – SOLOVYEV, M. O. – PANNATIER, M. A. Razrabotka normativnogo obespečenija elektronnogo obučenija v Respublike Tatarstan. In Učënyje zapisky Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij. Meždunarodnaja naučo-praktičeskaja konferencia Elektronnaja Kazaň – 2014. Učënyje zapisky Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy VI Meždunarodnoj naučo-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň – 2014, Kazaň, 22-24 aprelja, 2014. – Kazaň : Juniversum, 2014. ISSN 2078-6980, 2014, no. 1, s. 62-67. 
  
BEE04 KULTAN, Jaroslav – GALJAJEV, V. S. – KULTAN, Matej. Ispoľzovanije smart-technologij v energetike. In Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese. meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencia. Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese : sbornik materialov III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 28 sentjabrja 2013 goda, Machačkala. – Machačkala : [Gosudarstvennoje avtonomnoje obrazovateľnoje učreždenije vysšego professionaľnogo obrazovanija], 2013, s. 132-139. 
  
BEE05 KULTAN, Jaroslav. IT i VIE odni iz instrumentov rešenija vybrannych problem rynka truda. In Rynok truda: realii i perspektivy. meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Rynok truda: realii i perspektivy : sbornik meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferecii, 31 oktjabrja – 1 nojabrja 2014, Almaty. – Almaty : Universitet meždunarodnogo biznesa, 2014. ISBN 978-601-7144-73-9, s. 51-57. 
  
BEE06 KULTAN, Jaroslav – VELČEV, Valentin. Roľ umnych potrebitelej v upravlenii energosistem s vozobnovljajemymi istočnikami energii (VIE). In Energy efficiency and agricultural engineering. International scientific conference. Energy efficiency and agricultural engineering : conference proceedings, Ruse, Bulgaria, 11-12 november 2015. – Ruse : Angel Kanchev University of Ruse, 2015. ISSN 1311-9974, s. 798-807. 
  
BEE07 KULTAN, Jaroslav – MUKHA, Orest. Ispoľzovanije smart potrebitelej dlja povyšenija ustojčivosti setej s VIE. In Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. International Scientific Conference. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region : Proceedings of the X International Scientific Conference, 4-5 April 2019, (Lviv, Ukraine). – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2019, s. 153-158. 
  
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
Počet záznamov: 1 
DAI01 KULTAN, Jaroslav. Metodologické aspekty využitia internetových aplikácií vo vzdelávaní : dizertačná práca. Škol. Peter Závodný. Bratislava, 2007. 137 s. 
  
GHG Práce zverejnené na internete 
Počet záznamov: 2 
GHG01 KULTAN, Jaroslav. Distancionnoje obrazovanije v universitete. In IV meždunarodnaja očno-distancionnaja naučno-praktičeskaja konferencija “Polatovskije čtenija – 2011” : Metodologičeskij seminar – zakrytie, 8 dekabrja 2011 goda. – Rusko : [s. n.], 2011, s. 1-13 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.distant.ioso.ru/seminar_2011/conf.htm&gt;. 
  
GHG02 KULTAN, Jaroslav. Bariéry ispoľzovanija distancionnogo obrazovanija v universitete. In IV meždunarodnaja očno-distancionnaja naučno-praktičeskaja konferencija “Polatovskije čtenija – 2011” : Metodologičeskij seminar – zakrytie, 8 dekabrja 2011 goda. – Rusko : [s. n.], 2011, s. 1-11 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.distant.ioso.ru/seminar_2011/conf.htm&gt;. 
  
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
Počet záznamov: 10 
GII01 KULTAN, Jaroslav. Posleslovije. In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní : [zborník] z medzinárodnej dištančnej konferencie študentských vedeckých prác : 2. marec 2011. – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3186-3, s. [1-2]. 
  
GII02 KULTAN, Jaroslav. Obratnaja svjaz` v processe obučenija. In New teaching approaches in engineering : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0723-2, s. 208-213 CD-ROM. 
  
GII03 KULTAN, Jaroslav. Informacionnyje technologii ob`jekt-sredstvo-instrument obučenija. In New teaching approaches in engineering : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0723-2, s. 199-207 CD-ROM. 
  
GII04 KULTAN, Jaroslav. LMS – Moodle. In New teaching approaches in engineering : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0723-2, s. 214-220 CD-ROM. 
  
GII05 KULTAN, Jaroslav. Ispoľzovanije testirujuščich sistem dlja povyšenija kačestva obučenija. In New teaching approaches in engineering : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0723-2, s. 221-230 CD-ROM. 
  
GII06 KULTAN, Jaroslav. Videokonferencii v processe obučenija. In New teaching approaches in engineering : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0723-2, s. 231-242 CD-ROM. 
  
GII07 KULTAN, Jaroslav. Zaključenije. In New teaching approaches in engineering : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra. – Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. ISBN 978-80-558-0723-2, s. 243-247 CD-ROM. 
  
GII08 KULTAN, Jaroslav. Predislovije. In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4205-0, s. 6. 
  
GII09 KULTAN, Jaroslav. Privetstvennoje slovo. In Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní VI : zborník zo 6. Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, Slovensko, Kazaň, Rusko, 16. – 17. jún 2016. – Kazaň : Juniversum, 2017. ISBN 978-5-9991-0403-8, s. 6-7. 
  
GII10 ZUEV, Vladimír I. – PANNAŤJE, Marija A. – KULTAN, Jaroslav. prof. Jurij Demirej. In Elektronnaja Kazaň 2018 : (informacionnyje technologii v sovremennom mire). Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy Jubilejnoj X Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii “Elektronnaja Kazaň 2018” (Informacionnyje technologii v sovremennom mire) : [24-25 aprelja 2018], Kazaň, [Rossija]. – Kazaň : Juniversum, 2018. ISSN 2078-6980, s. 7-8. 
  
XXX Nezaradené 
Počet záznamov: 57 
XXX01 KULTAN, Jaroslav. Vybrané aspekty využívania IKT (spätná väzba a jej realizácia). In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava. – Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. ISBN 978-80-225-3111-5. 
  
XXX02 MÁČAIOVÁ, Zuzana. Automatizovaný zber štatistických údajov pre tvorbu modelu systému národných účtov : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2011. 80 s. 
  
XXX03 JUHÁSOVÁ, Zuzana. Optimalizácia výberu riešenia na základe multikriteriálnej funkcie pomocou vybraných IS : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2011. 137 s. 
  
XXX04 KIKTOVÁ, Jana. IS liečivých rastlín : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2011. 81 s. 
  
XXX05 KRÁSNA, Kristína. Informačný systém zadávania a kontroly plnenia úloh : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2011. 32 s. 
  
XXX06 TKÁČIK, Michal. Systém rozpoznávania ŠPZ vozidiel : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2011. 48 s. 
  
XXX07 NIŽŇANSKÝ, Boris. Simulácia križovatky : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 72 s. 
  
XXX08 HRAZDÍLEK, Mário. Realizácia a využívanie videokonferenčného systému : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 82 s. 
  
XXX09 GOMBÁROVÁ, Martina. Databázový systém projekčnej kancelárie : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 81 s. 
  
XXX10 OBOŇOVÁ, Zuzana. Tvorba bázy dát výrobcov technológií na efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 43 s. 
  
XXX11 OPRENČÁK, Martin. Tvorba internetovej aplikácie na zobrazovanie a spracovanie rozvrhov : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 35 s. 
  
XXX12 MATÚŠKOVÁ, Kamila. Modelovanie prechodu vozidiel cez jednoduchú križovatku : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 47 s. 
  
XXX13 MUCHOVÁ, Jana. Systém na tvorbu rozvrhov : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 55 s. 
  
XXX14 ŽIDEKOVÁ, Barbora. Systém na analýzu obchodnej činnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2012. 67 s. 
  
XXX15 MORAVČÍK, Jozef. Realizácia a využívanie videokonferenčného systému : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2013. 101 s. 
  
XXX16 MLYNARČÍK, Milan. Modelovanie počasia v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2013. 88 s. 
  
XXX17 TKÁČIK, Michal. Distribuovaný systém merania rýchlosti vozidiel v zadanom úseku cesty : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2013. 62 s. 
  
XXX18 ŠVEC, Martin. Systém na analýzu obchodnej činnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2013. 103 s. 
  
XXX19 Druhy energie a ich rozdelenie : brožúra pre študentov strednej školy. Recenzent: Ján Gaduš. Bratislava : FEI STU, 2013. 57 s. ITMS 26240120028. 
  
XXX20 ZÁBOJNÍK, Marián. Výpočet ceny energií : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 77 s. 
  
XXX21 KUREJ, Michal. Systém na analýzu obchodnej činnosti podniku s využitím IT : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 73 s. 
  
XXX22 HRITZ, Richard. Zobrazovanie výsledkov ekonomickej analýzy podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 51 s. 
  
XXX23 IVASUK, Viktor. Tvorba aplikácie na zobrazenie priebehu vybraných veličín : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 51 s. 
  
XXX24 MORÁVEK, Peter. Analýza redakčných systémov : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 37 s. 
  
XXX25 GONDA, Vladimír – STRELKOVÁ, Katarína – POLJOVKA, Peter – BAČIŠIN, Vladimír – RUSIŇÁK, Peter – ČEPELOVÁ, Anna – ZUBRO, Tetyana – ŽUPOVÁ, E. – KUBIK, Kamil – ZUEV, Vladimír I. – SCHMIDT, Peter – KULTAN, Jaroslav. Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. Recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 137 s. ISBN 978-80-225-3870-1. 
  
XXX26 BĚHAL, Pavel. Systém zdieľania záhrad – internetové aplikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 61 s. 
  
XXX27 ČAPLÁR, Martin. Dotazníkový systém zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 83 s. 
  
XXX28 KRÁSNA, Kristína. Monitoring ako cloudová služba : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2014. 79 s. 
  
XXX29 ISRAILOV, Alisher. Dotazníkový systém zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 77 s. 
  
XXX30 MIKULIČ, Lukáš. Využitie databázového systému na výpočet energetickej spotreby budov : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 68 s. 
  
XXX31 SUCHÁNKOVÁ, Ingrida. Využitie IT vo vzdelávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 50 s. 
  
XXX32 REMIAŠ, Adam. IT predmet, nástroj, prostriedok vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 39 s. 
  
XXX33 MICHVOCÍK, Maroš. Využitie IT vo verejnej správe : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 37 s. 
  
XXX34 TYDLAČKA, Peter. Testovací systém na mobilných zariadeniach : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 43 s. 
  
XXX35 GALKO, Radoslav. Tvorba dochádzkového systému na báze mobilných zariadení : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2015. 52 s. 
  
XXX36 BAČIŠIN, Vladimír. Štátne fondy bohatstva [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jaroslav Kultan, Martin Matušovič. Chorvátsky Grob : Bačišin Tkáč Public Affairs, 2015. CD-ROM [70 s.]. ISBN 978-80-971896-5-5. 
  
XXX37 ROŠKO, Boris. Tvorba dotazníkového systému : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2016. 75 s. 
  
XXX38 BÚRI, Filip. SW nástroje analýzy obchodných prípadov v bankovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2016. 55 s. 
  
XXX39 KULCSÁR, Tomáš. Návrh a vytvorenie komunitnej siete orgánov miestnej samosprávy : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2016. 62 s. 
  
XXX40 TROJČÁK, Boris. Využitie databázových systémov v poisťovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2016. 60 s. 
  
XXX41 HLIVOVÁ, Lucia. Tvorba dynamickej internetovej stránky pre vybranú organizáciu : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2016. 50 s. 
  
XXX42 SUCHÁNKOVÁ, Ingrida. Návrh a vývoj webovej aplikácie pre karate klub : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2017. 64 s. 
  
XXX43 TUŠKOVÁ, Hana Júlia. Školský dochádzkový systém na mobilných zariadeniach : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2017. 56 s. 
  
XXX44 TYDLAČKA, Peter. Tvorba dynamických testovacích systémov na báze mobilných zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2017. 2 s. 
  
XXX45 HRITZ, Richard. Tvorba reportingového riešenia pre potreby oddelenia finančného plánovania a analýz : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2017. 90 s. 
  
XXX46 TAKÁCS, Alexander. Tvorba mobilnej aplikácie na identifikáciu textov pre zrakovo postihnutých : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2017. 70 s. 
  
XXX47 LIPOVSKÝ, Juraj. Tvorba mobilnej aplikácie pre nevidiacich-priestorová orientácia : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2017. 51 s. 
  
XXX48 TROJČÁK, Boris. Rozšírené možnosti využitia databázových systémov životných poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 63 s. 
  
XXX49 SMREK, Maroš. Návrh informačného systému pre medzinárodnú katedru : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 67 s. 
  
XXX50 ĎUĎÁKOVÁ, Alexandra. Bezpečnosť a ochrana dát v organizáciách : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 53 s. 
  
XXX51 JALČ, Marek. Informačný systém spoločnosti na ekonomickú analýzu a sprostredkovanie nákupu : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 59 s. 
  
XXX52 DEMČÁKOVÁ, Zuzana. Databázový koncept NoSql : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 62 s. 
  
XXX53 KILIK, Tomáš. Vytvorenie webovej aplikácie s prepojením na databázu, s využitím .NET : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 81 s. 
  
XXX54 BELÁŇ, Patrik. Komparácia open source nástrojov na manažovanie databáz : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 57 s. 
  
XXX55 PIKNOVÁ, Hana. Databáza publikačnej činnosti katedry : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 58 s. 
  
XXX56 LIPOVSKÝ, Juraj. IS mikro a makro navigácie pre zrakovo postihnutých : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2019. 56 s. 
  
XXX57 SARIK, Samuel. Tvorba mobilnej aplikácie pre nevidiacich – čítanie : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2019. 70 s. 
Počet záznamov spolu: 228 
%d blogerom sa páči toto: